Thursday, August 7, 2014

Mutya ng Pilipinas 2014 Designer's Competition (Up-close)

 Alexandra Faith Garcia  
Mutya ng Zambales


 Glennifer Perido
Mutya ng CordilleraChristina De Vries
Mutya ng Toronto Cheryl Ayson Chen
Mutya ng Tarlac City

Happy Viewing!

No comments:

Post a Comment